türkçe doğru-yanlış soruları

Aşağıdaki tümcenin doğru mu, yanlış mı olduğunu bulun.

Eylem kök ve gövdeleri, (-mak / -mek) mastar eki ile tanıtılır.

A)Doğru
B)Yanlış
"Babam, güneş gözlüğünü kaybetmiş." tümcesinde basit ve türemiş adlar vardır.
A)Doğru
B)Yanlış
Karşılıksız, karşılaşmak, karşın" sözcüklerinin tümü, "kar" ad kökünden türemiştir.
A)Doğru
B)Yanlış
"Dayımla geldim." yanıtını vermemiz için bize "Neyle geldin?" sorusu yöneltilmiş olmalıdır.
A)Doğru
B)Yanlış

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !